LOGO

The Villain Discovered My Identity

Report this title
Share this title

Author(s): Cha Sohee

Status: ongoing

Last updated: 6 days ago

Views: 1,240

Rating:

Although she had been a promising practitioner of kendo in the past, due to an accident she was forced to lead a plain life. After Seo Yuri gets into a car accident during a trip back home, she reincarnates into the novel, "The Song of the Moon," and becomes the elder twin sister of a side character who meets a destructive ending-- Selena. Selena hopes to prevent the destruction of her family, however, she is forced to take the place of her runaway brother, Celestine, in the knights’ squadron! Will she be able to avoid the villainous Crown Prince, Ignis, and survive?! Vietnamese: SpoilerMặc dù trước đây cô từng là một học viên đầy triển vọng của kiếm đạo, nhưng do một tai nạn,mà cô buộc phải sống một cuộc sống bình thường.Sau khi Seo Yuri gặp tai nạn xe hơi trong lúc trở về nhà từ chuyến đi du lich,cô ấy đã trọng sinh vào cuốn tiểu thuyết, "The Song of the Moon", và trở thành người chị gái song sinh của một nhân vật phụ có một kết cục ko tốt đẹp - Selena. Selena hy vọng sẽ ngăn chặn được sự huỷ hoại của gia đình mình, tuy nhiên, cô ấy buộc phải thế chỗ cho người anh trai bỏ trốn của mình, Celestine, trong đội hiệp sĩ! Liệu cô có thể tránh được Thái tử phản diện, Ignis và sống sót không ?!

Chapter name Time uploaded

Chapter 43 Feb 25, 2021 Chapter 45 6 days ago Chapter 44 Feb 25, 2021 Chapter 42 Feb 25, 2021 Chapter 41 Feb 24, 2021 Chapter 40 Feb 24, 2021 Chapter 38 Feb 23, 2021 Chapter 37 Feb 23, 2021 Chapter 36 Feb 23, 2021 Chapter 35 Feb 17, 2021 Chapter 34 Feb 23, 2021 Chapter 33 Feb 21, 2021 Chapter 32 Feb 21, 2021 Chapter 31 Feb 17, 2021 Chapter 30 Feb 11, 2021 Chapter 29 Feb 11, 2021 Chapter 28 Feb 11, 2021 Chapter 27 Feb 11, 2021 Chapter 26 Feb 11, 2021 Chapter 25 Feb 11, 2021 Chapter 24 Feb 11, 2021 Chapter 22 Feb 11, 2021 Chapter 23 Feb 11, 2021 Chapter 21 Jan 20, 2021 Chapter 20 Jan 16, 2021 Chapter 19 Jan 16, 2021 Chapter 17 Jan 8, 2021 Chapter 16 Dec 7, 2020 Chapter 15 Dec 1, 2020 Chapter 14 Nov 13, 2020 Chapter 13 Nov 3, 2020 Chapter 12 Oct 27, 2020 Chapter 11 Oct 21, 2020 Chapter 10 Oct 13, 2020 Chapter 9 Oct 5, 2020 Chapter 8 Sep 29, 2020 Chapter 7 Sep 26, 2020 Chapter 6 Sep 23, 2020 Chapter 5 Sep 20, 2020 Chapter 4 Sep 20, 2020 Chapter 3 Sep 19, 2020 Chapter 2 Aug 11, 2020 Chapter 1 Aug 9, 2020 Chapter 0 Aug 7, 2020

Comments

Login now to start a discussion!