LOGO

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja - Sekai Saikyou no Kenja ga Sara ni Tsuyokunaru Tame ni Tensei Shimashita

Chapter name Time uploaded

Chapter 35 The Strongest Sage, Infiltration 6 days ago Chapter 34 The Strongest Sage, Fighting the S Rank May 30, 2020 Chapter 33 The Greatest Sage, Flattens the Plains May 9, 2020 Chapter 32 The Strongest Sage, Charges Into a Swarm of Monsters Mar 25, 2020 Chapter 31 The Strongest Sage, Rank Up Mar 1, 2020 Chapter 30 The Strongest Sage, Leaving the Country Feb 1, 2020 Chapter 29.2 The Strongest Sage, Beat Down (2) Jan 1, 2020 Chapter 29.1 The Strongest Sage, Beat Down Dec 31, 2019 Vol.9 Chapter 28 The Strongest Sage, Manipulating the Wind Nov 23, 2019 Vol.9 Chapter 27 The Strongest Sage, Uses a Beautiful Magic Oct 4, 2019 Vol.8 Chapter 26.2 The Strongest Sage, Being Held Hostage (2) Sep 6, 2019 Vol.8 Chapter 26.1 The Strongest Sage, Being Held Hostage Sep 5, 2019 Vol.8 Chapter 25 The Strongest Sage Heals Jul 30, 2019 Vol.8 Chapter 24 The Strongest Sage, Setting Traps Jul 4, 2019 Vol.7 Chapter 23 The Strongest Sage, Chain Attack Jun 12, 2019 Vol.7 Chapter 22 The Strongest Sage, Helps With The Evolution May 6, 2019 Vol.7 Chapter 21 Run Away from the Strongest Sage Apr 12, 2019 Vol.6 Chapter 20 The Strongest Sage, Extermination Time Mar 4, 2019 Vol.6 Chapter 19 The Strongest Sage, Leave The Demon Replying Job To... Feb 21, 2019 Vol.6 Chapter 18 The Strongest Sage, Training his new Party Member Jan 16, 2019 Vol.5 Chapter 17 The Strongest Sage, Finding A Magic Stone Dec 24, 2018 Vol.5 Chapter 16.2 The Strongest Sage, Being an Inspector (2) Nov 9, 2018 Vol.5 Chapter 16.1 The Strongest Sage, Being an Inspector Nov 7, 2018 Vol.5 Chapter 15 The Strongest Sage Can See Through Every Attack Oct 17, 2018 Vol.4 Chapter 14 More Fights Between the Strongest Sage and Demons Sep 17, 2018 Vol.4 Chapter 13 Jul 29, 2018 Vol.4 Chapter 12 Jul 16, 2018 Vol.3 Chapter 11 The Strongest Sage, Fending Off the Attackers Jun 30, 2018 Vol.3 Chapter 10 The Strongest Sage, Rushing Through the Dungeon Jun 3, 2018 Vol.3 Chapter 9 Apr 25, 2018 Vol.2 Chapter 8 Mar 6, 2018 Vol.2 Chapter 7.2 The Strongest Sage, in the Fighting Tournament (2) Feb 14, 2018 Vol.2 Chapter 7.1 The Strongest Sage, in the Fighting Tournament (1) Feb 12, 2018 Vol.2 Chapter 6 The Strongest Sage, Party Established Jan 29, 2018 Vol.2 Chapter 5 The Strongest Sage, Become a Student Jan 29, 2018 Vol.1 Chapter 4 The Strongest Sage, Participating in the Examination Jan 29, 2018 Vol.1 Chapter 3 The Strongest Sage, Start of a Journey! Jan 29, 2018 Vol.1 Chapter 2 Jan 29, 2018 Vol.1 Chapter 1 Jan 29, 2018

Comments

Login now to start a discussion!